Πιστοποιήσεις και Ποιοτικοί Έλεγχοι

Η εταιρεία μας με υπευθυνότητα και διαφάνεια σας εγγυάται για το νερό που πίνετε. Για το λόγο αυτό όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα, ενώ δημοσιεύουμε όλες τις ετήσιες μετρήσεις και πιστοποιήσεις που λαμβάνουμε για ΚΑΘΕ ένα από αυτά ξεχωριστά. Νοιαζόμαστε για την ποιότητα του νερού και για την υγεία των συνανθρώπων μας.

Οι μετρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί από το εργαστήριο του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπό το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO9001:2008.

Συγκράτηση Χημικών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ